<div align="center"> <h1>Poezja i RPG - Strona Pawla Marcisza</h1> <h3>Strona osobista Pawla Marcisza. Poezja, RPG, system Romantycznosc</h3> <p>wiersze, poezja, antyk, barok, RPG, Marcisz, Paweł Marcisz, marcisz, Horacy, Morsztyn, Romantycznosc, Romantyczność, Romantyczno&amp;amp;amp;amp;amp;amp;para;ć, literatura, gry fabularne, WFRP, Warhammer, systemy autorskie, TPF, tpf, typografia, wersologi</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://pawel.kn.bielsko.pl" rel="nofollow">http://pawel.kn.bielsko.pl</a></p> </div>